Prekės

Priešgaisriniai vartai

Priešgaisrinių vartų paskirtis – atskirti patalpas nuo gaisro židinio, taip sulaikant ugnies plitimą. Vartai paprastai eksploatuojami atidaryti, vadinamoje parengties būsenoje, ir automatiškai užsidaro, suveikus priešgaisrinei signalizacijai arba gavus signalą iš signalinio skydo. Suveikus priešgaisrinei signalizacijai, net ir nesant elektros įtampos patalpoje, kur sumontuoti priešgaisriniai vartai, elektromagnetas atpalaiduoja vartų varčią ir vartai automatiškai užsidaro, taip atskirdami patalpas nuo gaisro šaltinio.

Galimi įvairių tipų ir atsparumo ugniai klasių vartai, priklausomai nuo patalpų tipo: EI30; EI60; EI120. Populiariausias ir paklausiausias rinkoje EI60 priešgaisrinių vartų modelis.

Priešgaisriniai vartai, priklausomai nuo montavimo specifikos, gali būti gaminami vienos – nustumiamos į vieną šoną varčios, dviejų – nustumiamų į šonus varčių, arba teleskopinės varčių konstrukcijos, kada keletas varčių parengties būsenoje randasi vienoje pusėje, taip gerokai taupant patalpos vietą.

Priešgaisriniuose vartuose gali būti įrengiamos evakuacinės durys, taip išsprendžiant žmonių evakuacijos iš pavojaus zonos problemą.